Take Root Downward, And Bear Fruit Upward
 

Take Root Downward, And Bear Fruit Upward

9th Apr 2000     |     Malayalam

Take Root Downward, And Bear Fruit Upward

The Lord will cause you to take root downward, and bear fruit upward

  • Scriptures: Isaiah 37

JOSHUA GENERATION MINISTRIES